Σχετικά με εμάς

MOBILOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση διαχειριστή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας:

ΜΗΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Διεύθυνση: Νέος Ζυγός, Ξάνθη, ΤΚ 67100

Εχει καταβάλει ολοσχερώς μετρητά 5.000€

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επωνυμία: MOBILOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΦΜ: 801408576

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 156188846000

Έδρα: Μαιάνδρου και Φιλαδελφείας 112, 67133, Ξάνθη

Τηλέφωνο: 215 215 8214